Werkgevers krijgen in 2018 te kampen met een acuut tekort aan vaardigheden

Sofie Slagmulders
Persbericht
Antoine Biot, Directeur bij Robert Walters België.

Zoals blijkt uit de 2018 Europese Salary Survey van internationaal rekruteringsspecialist Robert Walters, zal het rekruteringsniveau hoog blijven in 2018, dankzij de economische groei die bedrijven ertoe aanzet hun personeelsbestand te verhogen.

Antoine Biot, Directeur België, vat zijn verwachtingen over de Belgische arbeidsmarkt in 2018 samen: "Wij verwachten dat alle sectoren zeer actief zullen zijn op rekruteringsgebied, gezien bedrijven in België worden beïnvloed door het bredere Europese herstel. Recruiters zullen te maken krijgen met een acuut tekort aan vaardigheden, waarbij vooral mid-level en senior kandidaten krap in aanbod zullen zijn."

Hoe is de arbeidsmarkt in België geevolueerd in het voorbije jaar?
Biot: "De meest opvallende verandering die wij gemerkt hebben concentreert zich op het gedrag van kandidaten. De sterke economie deed hun vertrouwen toenemen en we zagen een verschuiving naar een meer kandidaat-gedreven markt. Bij het interviewen van finance professionals hebben we gemerkt dat ze selectiever zijn geworden en worden gedreven door andere factoren naast verloning: werken voor een bedrijf met een sterke reputatie dat ethische processen hanteert is belangrijk voor hen, evenals een transparante en samenwerkende bedrijfscultuur. Flexibel werken, de kans om van thuis uit te werken en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling staan hoog op hun verlanglijstje wanneer ze nieuwe carrièrekansen overwegen. Organisaties die nieuwe werknemers een duidelijk loopbaanontwikkelingsplan en een strategie voor een goed evenwicht tussen werk en privé kunnen bieden, hebben een stapje voor op hun concurrenten die dat (nog) niet doen".

Hoe zal de arbeidsmarkt evolueren in 2018?
"Het tekort aan kandidaten zal ongetwijfeld aanhouden in 2018, waarbij de meest gegeerde professionals degenen zijn die strategisch inzicht kunnen bieden. Medewerkers op midden- en hoger kaderniveau behoren tot de meest gewilde kandidaten voor het invullen van controller- en financial planning & analyse functies, waarbij tekorten aan de nodige vaardigheden bijzonder acuut zijn. Professionals met kennis van vreemde talen zullen eveneens sterk gevraagd zijn, aangezien Belgische bedrijven verder willen uitbreiden naar internationale markten. In de loop van 2018 zal de vraag naar digitalisatie specialisten aanhouden doordat werkgevers nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-commerce en fintech verder zullen uitbouwen."

Hoe zullen salarissen evolueren in 2018?
"Het tekort aan kandidaten in bepaalde domeinen heeft in het voorbije jaar geleid tot een aantal salarisstijgingen en we verwachten dat dit ook in 2018 het geval zal zijn, in het bijzonder voor functies op middle-management niveau binnen financiële analyse, controlling, audit en digitalisatie. Uit onze recente kandidatenenquête bleek dat 79% van de professionals dit jaar een salarisverhoging verwacht, dus wij raden werkgevers aan om competitieve salarissen aan te bieden willen zij de beste kandidaten op de markt aantrekken."

Wat gebeurde er bij Robert Walters in het voorbije jaar en wat zijn de plannen voor 2018?
"Om het tekort aan vaardigheden op te vangen, zijn we gedeeltelijk afgestapt van klassieke rekruteringskanalen en hebben we meer creatieve manieren geïmplementeerd om de beste kandidaten voor onze klanten te vinden. Door voortdurend een sterke persoonlijke relatie met onze kandidaten op te bouwen, kunnen we ons netwerk van professionals die een overstap overwegen vergroten. Professionals die tevreden zijn over onze hulp bij het vinden van hun droomjob praten hierover binnen hun eigen netwerk en bevelen onze diensten aan bij familie, vrienden en collega's. Daardoor kunnen we zelfs professionals benaderen die in eerste instantie misschien niet direct een carrièreswitch gepland hadden maar er wél voor open staan.

Om aan de toenemende vraag naar financieel talent te voldoen, hebben we onze teams uitgebreid en namen we onze intrek in een ruimer kantoor in Antwerpen. Uiteraard hebben de eerder besproken trends bij kandidaten ook een invloed gehad op onze eigen business. Wij zijn momenteel ons beleid om het welzijn en de werk-privé balans van onze medewerkers aan het evalueren. Om te beginnen, hebben we hen vorig jaar alvast de mogelijkheid geboden om op afstand te werken."

Benieuwd of de salarissen binnen uw team competitief zijn?
Vraag een gratis exemplaar van de European Salary Survey om snel en eenvoudig de salarissen van uw team te kunnen benchmarken.

Webdesign Desk02