Verhoging investeringsaftrek van 20%: vanaf wanneer?

nelegalloo (Practicali Seminaries)
Persbericht

De eenmalige investeringsaftrek is verhoogd van 8% naar 20% voor investeringen gedaan vanaf 01.01.2018 tot en met 31.12.2019. Zijn vennootschappen met een gebroken boekjaar benadeeld?

Oorspronkelijk: koppeling aan aanslagjaar 2019 en 2020

In het zomerakkoord werd een tijdelijke verhoging aangekondigd van het basispercentage van investeringsaftrek van 8% naar 20% voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2018 en 31.12.2019. Aanvankelijk werd daar ook de voorwaarde aan gekoppeld dat het moet gaan om een boekjaar verbonden aan het aanslagjaar 2019 en 2020. Dat leek logisch aangezien het tarief van de vennootschapsbelasting daalde van 33,99% naar 29,58% (en naar 20,4% voor de kmo) vanaf het aanslagjaar 2019. Door die oorspronkelijke dubbele voorwaarde zou het niet volstaan dat de investering gedaan werd in de loop van 2018 of 2019. Het boekjaar waarin die investering gebeuren zou ook gekoppeld moeten zijn aan aanslagjaar 2019 of 2020.

De verhoging van de investeringsaftrek voor eenmanszaken was duidelijk aangezien voor eenmanszaken het belastbaar tijdperk samenloopt met het kalenderjaar.

Maar vennootschappen met gebroken boekjaar zouden benadeeld zijn door die Initiële inwerkingtreding. Neem bijvoorbeeld een vennootschap met een afsluitdatum per 30.09. Haar eerstvolgende boekjaar sluit dan af op 30.09.2018 (= nog aanslagjaar 2018). De investeringen gedaan in de periode van 01.01.2018 tot en met 30.09.2018 door deze vennootschap zouden niet in aanmerking komen voor de verhoogde investeringsaftrek. De investering werd dan immers niet gedaan tijdens het AJ 2019.

Lees verder op onze blog

Webdesign Desk02