Stemmen loonsverwachtingen bij werkgevers en werknemers overeen?

Sofie Slagmulders
Persbericht

Het voorbije jaar groeide de Belgische economie met maar liefst 1,7%, het hoogste groeicijfer sinds 2011. Ook het werknemersvertrouwen nam toe: 74% is optimistisch over de Belgische economie in 2018, terwijl dat vorig jaar amper 56% was, zo blijkt uit de jaarlijkse salarisenquête van Walters People. Maar hoe zit het met de loonsverwachtingen bij professionals en hoe denken werkgevers hierover?

Een terugblik op 2017
Voor ruim de helft (55%) van de bevraagde professionals bleef salaris vorig jaar stabiel. Toch zag 17% zijn salaris stijgen met meer dan drie procent. Eén werknemer op vijf kreeg in 2017 een loonsverhoging tussen één en drie procent. Ruim de helft van de bevraagde finance en support professionals ontving een compensatie voor gepresteerde overuren: hetzij in loon (11%), recup (34%) of in de vorm van een geschenkbon (1,44%). 15% kreeg echter geen vergoeding voor de extra uren die ze op de werkvloer doorbrachten. Wat betreft extra opleiding en training zien we dat dit voor 39% van de bevraagde professionals vergoed werd door de werkgever.

Loontevredenheid
67% van de bevraagde werkgevers denkt dat hun werknemers tevreden zijn over hun salaris. Uit onze enqûete blijkt dat langs werknemerszijde niet zozeer het geval te zijn: maar liefst 40% geeft aan niet tevreden te zijn over het loon dat ze maandelijks ontvangen: 44% van de professionals geeft zelfs aan dat zijn loon niet in lijn ligt met zijn vaardigheden en ervaring. Ruim één op zes is dan ook van plan om dit jaar van job te veranderen.

Hoger loon in 2018
Wie overweegt om van job te veranderen, kijkt in eerste instantie naar welke impact een nieuwe job zal hebben op de werk-privébalans en de tijd die nodig is voor woon-werkverkeer. Salaris en extra-legale voordelen zoals bonus, pensioenplan en bedrijfswagen vullen die top drie aan.
De verwachtingen voor 2018 zijn positief: naast de wettelijke indexatie van 1,87% (PC 200) verwacht ruim 55% van de bevraagde professionals dit jaar een salarisverhoging van meer dan drie procent te ontvangen. 17% hoopt op een lichte stijging (1-3%). Ook werkgevers zijn positief: 74% verwacht dat de lonen dit jaar verder zullen stijgen. Slechts één op vier van de bevraagde werknemers en werkgevers vermoedt dat salarissen stabiel zullen blijven.

Gezien het tekort aan gekwalificeerde kandidaten zullen werkgevers genoodzaakt zijn om de lonen te doen stijgen, willen zij competitief blijven en het beste talent aantrekken. Binnen finance zal dat voornamelijk het geval zijn voor functies binnen boekhouding, audit, financiële analyse en controle, gezien daar het tekort aan talent het hoogst is. Voor ondersteunend personeel zullen voornamelijk meertalige office managers en getalenteerde professionals binnen supply chain, purchasing en payroll kunnen rekenen op een salarisstijging wanneer ze een nieuwe job overwegen.

Weet u wat u waard bent?
Vergelijk uw salaris met onze Salary Checker App.

Webdesign Desk02