Drie belangrijke finance rekruteringstrends in 2018

Sofie Slagmulders
Persbericht

In 2018 zal het rekruteringsniveau hoog blijven, gezien de economische groei die bedrijven aanspoort om hun personeelsbestand te vergroten. HR managers zullen te maken krijgen met een acuut tekort aan professionals met de juiste vaardigheden, waarbij vooral mid-level en senior kandidaten krap in aanbod zullen zijn. Volgens de jaarlijkse Europese Salary Survey uitgegeven door rekruteringsspecialist Robert Walters, zullen alle sectoren zeer actief zijn in rekrutering vermits bedrijven in België worden beïnvloed door het bredere Europese herstel. Antoine Biot, directeur bij Robert Walters België, schetst drie belangrijke rekruteringstrends voor 2018.

1. Tekort aan kandidaten zal aanhouden in 2018
Digitaliseringsprojecten binnen financiële afdelingen en bedrijfsprocessen hebben geleid tot een toename van de vraag naar digitalisatie-experts. In de loop van 2018 zullen dergelijke specialisten sterk in vraag zijn, aangezien werkgevers volop inzetten op nieuwe ontwikkelingen binnen e-commerce en fintech. De meest gevraagde professionals zijn degenen die strategisch inzicht kunnen bieden. Biot: "Mid-level en senior kandidaten binnen finance zullen zeer gegeerd zijn voor het invullen van controller en FP&A functies, waarbij het tekort aan vaardigheden bijzonder acuut is. Professionals met kennis van vreemde talen zullen eveneens fel gegeerd zijn, aangezien Belgische bedrijven willen uitbreiden naar internationale markten."

2. Stijgende vraag naar interim-managers
In 2017 stonden werkgevers steeds meer open voor het inhuren van interim managers om lacunes in vaardigheden op te vullen en specifieke projecten binnen financiën, HR en supply chain te superviseren. Biot: "Voor 2018 verwachten we dat de vraag naar interim management specialisten zal blijven toenemen, waarbij de focus zal liggen op interim managers die instaan voor change management projecten en projecten gelinkt aan het optimaliseren van investeringen."

3. Werknemers zijn selectief
Het tekort aan talent binnen bepaalde domeinen zorgt ervoor dat werkgevers meer uit de kast moeten halen om toptalent te overtuigen. Biot: "We verwachten hogere salarisgroei dan de inflatie, en werkgevers zullen competitieve offertes moeten aanbieden willen ze top talent aanwerven. 79% van de professionals in onze survey verwacht meer te gaan verdienen in 2018. Maar een competitief salaris alleen is zeker niet afdoende om de beste professionals binnen te halen. Kandidaten kijken steeds meer naar andere factoren zoals work-life balance, reputatie van de organisatie en carrièreontwikkelingsmogelijkheden."

 

Over de European Salary Survey
De negentiende editie van onze Salary Survey is het meest uitgebreide overzicht van salaris- en rekruteringstrends in Europa. Het boek bevat eveneens regionaal rekruteringsadvies voor Australië & Nieuw-Zeeland, China, Azië, USA, Midden-Oosten en Afrika. De Europese Salary Survey is gratis en gebaseerd op een analyse van permanente en tijdelijke plaatsingen van onze kandidaten gebaseerd in UK, Ierland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en Zwitserland. Vraag een gratis exemplaar aan van de Europese Salary Survey.

Webdesign Desk02