De vraag naar finance professionals blijft hoog in 2018

Sofie Slagmulders

Finance professionals waren het afgelopen jaar sterk in vraag, dankzij de economische groei die bedrijven ertoe aanzette hun personeelsbestand verder uit te breiden. Werkgevers kampten met een tekort aan geschikte kandidaten en dienden competitieve salarisvoorstellen aan te bieden om top talent aan te trekken. Uit de laatste Walters People Salarisenquête blijkt dat 52% van de werkgevers verwacht dat het aantal vacatures in 2018 verder zal toenemen.

Welke financiële functies zullen het meest gevraagd worden en hoe zullen werkgevers reageren op het acuut tekort aan de nodige vaardigheden? Marie-Astrid, Senior Manager bij de Finance divisie in Brussel, legt uit.

Welke finance profielen zullen het meest worden gevraagd in 2018?
Marie-Astrid: "De sterke economie heeft geleid tot een ware bedrijfsgroei bij zowel grote multinationals als KMO's, waardoor nieuwe opportuniteiten gecreëerd werden voor professionals binnen boekhouding en finance in nagenoeg alle sectoren. Omdat het tekort aan talent blijft bestaan, zijn finance specialisten die strategisch inzicht kunnen bieden het meest gewild. De vraag naar permanente en tijdelijke boekhouders zal zeer hoog blijven, zowel bij KMO's als als bij grotere bedrijven. Controllers en credit specialisten met een boekhoudkundige achtergrond en sterke taalvaardigheden zullen eveneens hoog op het verlanglijstje staan. Het investeringsniveau bij organisaties blijft stijgen als gevolg van de sterke economie, waardoor zij hun cash positie verder wensen te optimaliseren en er bijgevolg een aanzienlijke vraag naar treasury specialisten zal ontstaan."

Hoe deed de bank- en verzekeringssector het in 2017?
"Ondanks het feit dat veel bedrijven gefocust waren op kost reductie, was de vraag naar professionals binnen bank & verzekeringen hoog in 2017 en we verwachten dat deze trend zich zal verderzetten dit jaar. Regulatoire druk leidde tot het vormgeven van aanwervingsstrategieën waardoor interne auditors en compliance specialisten fel gegeerd waren. Andere profielen, zoals cost controllers en boekhouders, bleven eveneens zeer gewild. Bedrijven in de verzekeringssector zullen in 2018 verder actief blijven, vermits transformatieprojecten de vraag naar project managers en digitalisatiespecialisten stimuleren ."

Hoe zullen werkgevers omgaan met het tekort aan talent?
"Retentie van top talent zal een uitdaging blijven, waarbij werkgevers een duidelijke strategie voor een optimale werk-privé balans bij hun personeel moeten promoten. Nieuwe werknemers zijn immers makkelijker aan te trekken wanneer bijvoorbeeld flexibele werktijden en job rotatie programma's bestaan die potentiële werknemers gevarieerde en interessante ervaringen kunnen bieden. Gezien het acuut tekort aan talent, zullen HR managers er eveneens moeten op toezien dat ze een efficiënt rekruteringsproces hanteren en snel een offerte aanbieden wanneer top talent beschikbaar wordt."

Hoe zullen salarissen voor finance professionals evolueren in 2018?
"Bedrijven in België zullen hun rekruteringsactiviteiten verder intensifiëren in 2018, mede dankzij het bredere Europese herstel. Het tekort aan kandidaten heeft er vorig jaar toe geleid dat werkgevers genoodzaakt waren salarissen te verhogen om concurrerend te blijven. Uit onze meest recente enquête omtrent verwachtingen bij werkgevers blijkt dat 75% verwacht dat de lonen voor finance professionals in 2018 nog verder zullen stijgen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Bekijk onze meest recente vacatures in boekhouding en in finance.

Webdesign Desk02