De hervorming van de vennootschapsbelasting: krachtlijnen

nelegalloo (Practicali Seminaries)
Persbericht
Hervorming van de vennootschapsbelasting .

De lang aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting komt er dankzij het grote zomerakkoord van de regering Michel. Voor alle bedrijven daalt het belastingtarief stapsgewijs. Investeringen worden sterk aangemoedigd. Ook de kleine zelfstandigen krijgen een duw in de rug. Maar aangezien de hervormingsoperatie budgettair neutraal moet blijven komen er noodgedwongen ook compenserende maatregelen. Men financiert de operatie door een heroriëntering naar een rechtvaardigere fiscaliteit: beperken van aftrekposten, strengere sancties en compliance.

In deze bijdrage geven wij u een overzicht van de grote krachtlijnen uit het ambitieuze hervormingsplan van de regering Michel.

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar 2020.

Lees verder

Webdesign Desk02