Waarom zou je als werkgever je werknemers een DEGELIJKE opleiding voor intern transport laten volgen bij B.L.I.T.S.?

Jean-Pierre Devos (B.L.I.T.S.)
Security & Safety
B.L.I.T.S.

Indien u meer uitleg wenst over de opleidingen die wij geven, kan u altijd terecht op onze website; www.blitsnv.eu of u kan ons bellen op 016 57 11 47.

BLITS
BLITS

Onze instructeurs zorgen ervoor dat de cursisten opgeleid worden tot:

- Volwaardige bekleders van een veiligheidsfunctie

- Professionele en efficiënte material handlers

- ….

Hoe gaat B.L.I.T.S. te werk bij een opleiding vorkheftruck/reach-

truck ?

Onze opleiding bevat een theoretisch gedeelte. Deze cursus neemt 1 dag in beslag. De cursisten krijgen nadien een theoretische toetsing waarvoor ze minstens 70% dienen te behalen.

Tot slot vindt de praktische training plaats. Deze kan zowel bedrijfsintern als in onze infrastructuur doorgaan. Er zijn natuurlijk enkele voordelen verbonden wanneer de opleiding in onze infrastructuur doorgaat:

- de omgeving is risicoarm (men mag of ‘moet’ fouten maken bij ons)

- de omgeving is polisituationeel (tot in extremis zijn er simulaties)

- de cursisten worden niet gestoord

- de operationele werking van het bedrijf wordt niet verstoord.

Onze instructeurs demonstreren niet alleen hoe een manoeuvre ideaal moet worden uitgevoerd maar tevens wat de gevolgen zijn bij het fout manoeuvreren.

Na de praktische training volgen ook hier weer de testen. Is men geslaagd dan ontvangt men een certificaat. Naast het certificaat ontvangt het bedrijf van elke cursist een evaluatiefiche met vermelding van sterktes, zwaktes en aandachtspunten.

Wij benadrukken dat de moeilijkheidsgraad van onze testen hoog is! Een geslaagde cursist kan dan ook beschouwd worden als een rijtechnisch BETROUWBAAR bestuurder.

Webdesign Desk02