Speelt u als ondernemer graag op veilig? Al een security audit laten uitvoeren?

Security & Safety
Argus Team

Pierre Ketels
Bietenstraat 81
2400 Mol

Tel. 014 32 65 63
Fax 014 32 60 63

info@argusteam.be
www.argusteam.be

Pierre Ketels: “Wij geven onafhankelijk en
neutraal security advies. Hiervoor beschikken we
over een vergunning van binnenlandse zaken.”

Argus Team is een groep erkende deskundigen met 30 jaar ervaring in
de security business. Ze zijn gespecialiseerd in de doorlichting en analyse
van de security in en rond je bedrijf. Ze zorgen voor bewustmaking,
overleg en training binnen je onderneming. Daarnaast werken ze security
concepten uit, die ze zelf helemaal opvolgen: on the field, mystery shopping,
simulaties, zichtbare controle, ... Ook security manangement nemen
ze voor hun rekening, door zowel bedrijven als personen te beschermen.
We spraken met Pierre Ketels, zaakvoerder van Argus Team, over het
belang van een security audit.

Een security audit,
wat betekent dat juist?

Pierre Ketels: ”Het is een doorlichting
van de security in en rond je bedrijf.
We beginnen altijd eerst met een
gesprek over de veiligheidsproblemen
die er in het bedrijf zijn of die zich in
de toekomst kunnen stellen. We bekijken
de bestaande procedures, checken
of ze wel voldoende werken en hoe ze
geoptimaliseerd kunnen worden. We
brengen alle risico’s in kaart en geven
advies over het wegwerken van die risico’s
en van eventuele schade. Neem
nu bijvoorbeeld goede inbraakdetectie.
Die kan schade beperken en zelfs uitsluiten.
Een efficiënt alarm zorgt ervoor
dat er preventief opgetreden wordt.
Onze leuze is altijd: beter voorkomen,
dan genezen.”

Waarop voeren
jullie controles uit?

“We analyseren de verschillende security
procedures van een bedrijf diagonaal.
Denk maar aan toegangscontrole, inbraakdetectie,
het gebouw zelf, camerabewaking,
branddetectie- en beveiliging,
bewaking door security agenten, de
meldkamer, contracten, procedures, enz.
Nadien kunnen deze afzonderlijk geoptimaliseerd
worden. Alle details zijn
belangrijk bij een grondige audit. Wij
maken altijd een uitgebreid rapport op.
Hiermee kan je als bedrijf verder. Met of
zonder ons. Want wij verkopen niks. We
geven enkel neutraal en onafhankelijk
advies. Maar onze service gaat wel heel
ver. Goede service begint pas echt waar
die van andere bedrijven stopt.”

Wat levert een security audit
op voor een bedrijf?

“Je krijgt als bedrijf volledige ondersteuning
op het vlak van juridische procedures,
bewaking, beveiliging, en het bouwkundige
gedeelte. En dit in de ruimste
zin van het woord. Zo kan je een beter
security beleid voeren. Dit betekent een
comfortabelere, effi ciëntere en veel rendabelere
security strategie. Zo’n aanpak
betaalt zichzelf op korte termijn terug. Je
plukt snel de vruchten van alle inspanningen
en behaalt een maximaal rendement.
Maar je gezond verstand gebruiken,
is en blijft het belangrijkste. Want
met creatieve oplossingen kom je vaak
verder, dan met dure.”

Kaderstuk: 

Hoe herken je een goede security partner?


10 tips waarop je moet letten volgens Pierre Ketels:

  1. Hebben de deskundigen voldoende bouwkundig inzicht?
  2. beschikken ze over de nodige juridische kennis?
  3. Zijn het elektronische specialisten?
  4. Nemen ze voldoende tijd om je bedrijf grondig in kaart te brengen?
  5. spelen ze een adviserende rol?
  6. reiken ze meer aan dan standaard oplossingen?
  7. Zijn ze empathisch en denken ze echt mee?
  8. Leveren ze maatwerk, in functie van de behoeften van je bedrijf?
  9. Zorgen ze ook voor de opvolging van het beveiligingsplan en het realiseren en implementeren van de beveiligingsmaatregelen?
  10. Controleren ze achteraf of de beveiligingsstrategie ook effectief werkt?
Webdesign Desk02