Experts@Business verwacht dit jaar 75 nieuwe KMO Adviesraden te installeren, in samenwerking met UNIZO

Nicole Verstrepen
HR
Experts@Business

Pegaguslaan 5
1831 Diegem

T 0477 35 64 64

danielle@expertsa…  
www.expertsatbusiness.be  

expertsatbusiness2

Net als grote bedrijven kunnen kmo’s van tijd tot tijd extra expertise bij hun bedrijfsvoering goed gebruiken. Alleen wordt de stap naar het aantrekken van een interim-manager of tijdelijk expert niet snel gezet. Deelnemen aan het project “De kmo Adviesraad” van Unizo is in dat geval een mooie en budgettair interessante oplossing. Interim-managementkantoor Experts@Business heeft als bevoorrechte partner van Unizo sinds de start van het project al 57 Raden van Advies geïnstalleerd en verwacht dit jaar nog zeker 75 nieuwe adviesraden op te richten.

Met subsidies van de Vlaamse overheid kunnen kmo’s een Raad van Advies installeren, waarin enkele onafhankelijke bestuursleden zetelen. Die ondersteunen kmo’s bij het nemen van belangrijke beslissingen in een brede waaier van domeinen, zoals verkoop, personeelsbeheer, investeringen,… De kmo’s engageren zich op hun beurt voor een periode van twee jaar waarin ze per jaar telkens vier adviesraden houden. In tegenstelling tot de raad van bestuur van een beursgenoteerd bedrijft, heeft de bedrijfsleider hier steeds het laatste woord. Managing Partner Daniëlle Binnemans van Experts@Business: “Bij de start van het project hebben we een databank met externe adviseurs samengesteld die vandaag zo’n 1200 kandidaten telt. Het zijn stuk voor stuk mensen met een mooi profiel, die bereid zijn hun kennis en ervaring te delen. Experts@Business zorgt ervoor dat de goede match wordt gelegd tussen het bedrijf en de onafhankelijke bestuurders.”

Interim management

Bedrijven kunnen uiteraard ook beroep doen op Experts@Business wanneer ze wel een interim-manager willen aantrekken (tot niveau N-3). Daniëlle Binnemans: “We zorgen steeds voor de juiste win-winsituatie tussen vraag en aanbod en houden rekening met het DNA van het bedrijf zodat de interim-manager perfect binnen de organisatie past.” Het multidisciplinair adviesteam van Experts@Business vormt dan weer het ideale klankbord voor bedrijven, die niet meteen een interim-manager nodig hebben, maar hun strategische visie willen toetsen aan externe expertise.

Webdesign Desk02