Wordt 2011 slechter/beter dan 2010?

Freddy Michiels
Mensen
Freddy Michiels, hoofdredacteur kmo-insider

Het voorbije jaar heeft enkele bijzondere records gerealiseerd. Dat leren ons o.a. enkele statistieken die Graydon zopas bekendmaakte. Zo gingen in 2010 in ons land 9.953 bedrijven failliet, een nieuw record, want dat is 4,6% meer dan in het vorige recordjaar, het crisisjaar 2009.

Er waren overigens in ons land nooit eerder zoveel ondernemingen actief als vandaag: 1.000.931 in totaal. Opmerkelijk hierbij is de vaststelling dat vele ‘kleine’ bedrijfsactiviteiten – al dan niet in bijberoep – een groei kenden zoals consultancy, kapper, vertaler-tolk, vaak ook nog beroepen die vanuit de eigen woning kunnen uitgeoefend worden.

1 op 3 kmo’s maakten verlies

Statistieken dienen om wijzer te worden, oordeelkundiger toekomstvisies te ontwikkelen. De zesde editie van het KMO Kompas van Deloitte (over het boekjaar 2009) heeft ons bijvoorbeeld geleerd dat de werkelijkheid vaak anders is dan de perceptie.

Het KMO Kompas 2010 brengt de financiële performantie van meer dan 2300 bedrijven over een periode van 6 jaar in kaart. Het is een uniek statistisch gegeven, o.a. omdat de studie zich niet alleen baseert op “publieke” maar ook op “niet-publieke” gegevens, zoals omzet, rekening-courant en gedetailleerde exploitatiekosten.

De hoogtepunten uit de studie kunnen we kort samenvatten:
• 1 op 3 Belgische kmo’s maakten verlies in 2009
• 6 op 10 kmo’s noteren tweede jaar op rij omzetverlies
• 27% van de kmo’s heeft problemen om schulden te kunnen aflossen
• in 2009 zakten zowel het operationeel als het financieel rendement verder
• de helft van de Belgische kmo’s verliezen een derde van hun waarde in crisis
• industriële kmo’s zijn de grootste verliezers van de crisis
• hoe groter de onderneming, hoe groter de impact van de crisis op de waarde van de onderneming

Goed om weten

Er werden het voorbije jaar nog meerdere statistieken bekend gemaakt die een invloed mogen hebben op ons denken, beslissen en handelen. Zo hebben onderzoeken uitgewezen dat:

 • knappe mensen makkelijker werk vinden
 • goede leugenaars succesvol worden
 • hoopopgeleiden uit arbeidersmilieus moeilijker carrières maken
 • alleen Fransen en Denen nog meer staken dan Belgen
 • Vlaamse 50-plussers zo goed als zeker geen job meer vinden in loondienst
 • 10% van de werknemers gepest wordt
 • 40-plussers vaker verslaafd zijn aan drugs
 • een kwart van de gehandicapten in armoede leeft
 • 1 op de 10 helpdesks nooit antwoord geeft
 • de politie vaker allochtonen controleert
 • Elk gezin jaarlijks 60 kilo voedsel verspilt
  het verlies aan biodiversiteit de wereld jaarlijks 2.300.000.000.000 euro kost
 • het voedsel in de zeeën opraakt
 • Wifi-bomen ziek maakt
 • Je minstens 1.000 euro per maand nodig hebt om rond te komen

Verbetering in zicht?

Als in België een regering valt, hebben we er natuurlijk nog altijd vier andere om de tafel in evenwicht te houden. Bij het ter perse gaan was het uitblijven van een nieuwe federale regering toch al opgeklommen tot een recordhoogte, die de kaap van 210 dagen (zonder polsstok) overschreed.

De Vlaamse zowel als de Franstalige kranten in ons land hebben ondertussen Bart De Wever uitgeroepen tot Belg van het Jaar. Verwonderlijk voor Brussel en Wallonië, waar hij meestal afgeschilderd wordt als de vleesgeworden duivel, die op termijn alleen maar de splitsing van het land voor ogen heeft. En toch bezorgden Le Soir en de kranten van de groep Sud Presse hem deze eretitel, terwijl de relaties tussen deze Vlaams nationale politicus en deze kranten gans het jaar zeer gespannen zijn.

Hopelijk lukt het deze of een andere Belg van het Jaar om het land in 2011 een sterke,  stabiele en kmo-vriendelijke regering te bieden, die begrotingen in evenwicht kan houden, werkgelegenheid kan bevorderen en het vertrouwen in de (te vernieuwen) structuren aan beide zijden van de taalgrens kan verstevigen. Want laat er geen misverstand over bestaan: er is werk aan de winkel. Maatregelen wachten op uitvoeringsbesluiten. 

Zorg dat je niet tot de zwakste bladeren behoort

Zolang er geen regering is, zijn er economisch alleen maar verliezers en is iedereen verplicht voor zichzelf te zorgen, hetgeen zeker niet bevorderlijk is voor de eendracht en de solidariteit.

Uit het recent verleden is ondertussen voldoende gebleken dat bij elke storm de zwakste bladeren het eerst sneuvelen.  Het is voor iedere kmo dus zaak ervoor te zorgen niet het zwakste blad te zijn, want stormen zijn nog altijd niet uit te sluiten. Met andere woorden: bereid uw toekomst ernstig voor met aandacht voor arbeidsvreugde op de werkvloer, sterk opgeleide medewerkers en een constante aandacht voor communicatie. Laat veel en regelmatig van je horen. Wie niet weet wat je verkoopt, kan geen klant bij je worden.

Het Federaal Planbureau maakte een cijfermatig economisch overzicht door enkele cruciale verzamelgebieden uit ons economisch patroon te vergelijken. Wij hebben deze cijfers even gerangschikt zodat ze door iedereen nuttig beoordeeld kunnen worden. De cijfergegevens zijn gebaseerd op resultaten en statistieken die in september 2010 afgesloten werden. In de laatste kolom (2010) gaat het om concrete gegevens over het voorbije jaar. In de tweede kolom (2011) gaat het om een voorspelling van de economische vooruitzichten zoals deze door het Federaal Planbureau ingeschat wordt.

 
2011
2010

Bevolking
10,934 miljoen
10,855 miljoen

Werklozen
13,1%
12,7%

Inactieven
78,892 miljard euro
75,486 miljard euro

Bruto Binnenlands product
363,56 miljard euro
350 miljard euro

Tekort sociale zekerheid
1,015 miljard euro
1,685 miljard euro

Staatsschuld
368,65 miljard euro
352,1 miljard euro

Rentelast
13,789 miljard euro
13,250 miljard euro

Begrotingstekort
18,578 miljard euro
16,877 miljard euro

Ontvangsten
176,833 miljard euro
170,131 miljard euro

Beschikbare arbeidsplaatsen
4,458 miljoen
4,453 miljoen

Webdesign Desk02