Maak uw werknemers (professioneel) gelukkig en ze zullen langer werken

Redactie
HR

In zijn meest recente studie peilt HR-specialist Securex naar het professionele (on)geluk van de Belgische werknemers, en de oorzaken hiervan. De studie concludeert dat gelukkige werknemers bereid zijn om langer te werken.

Door de verwachte stijging van de wettelijke pensioenleeftijd in de nabije toekomst en de 'War for Talent' op de arbeidsmarkt, is het cruciaal voor bedrijven om permanent aandacht te schenken aan het aantrekken en behouden van talenten. Werken aan het geluk van zijn medewerkers is een middel om hiertoe bij te dragen.

Deze studie van Securex[1] toont aan dat werknemers die professioneel gelukkig zijn, langer aan het werk willen blijven en ook denken hiertoe in staat te zijn. Ze geven aan bereid te zijn om van 4,9 tot 6,6 jaar langer te werken dan medewerkers die zeggen weinig of niet gelukkig te zijn op professioneel vlak. Bovendien denken mensen die aangeven professioneel gelukkig te zijn dat ze ook langer aan de slag kunnen blijven; zo’n 1,1 jaar langer dan werknemers die aangeven niet echt gelukkig te zijn in hun job. Het verschil loopt zelfs op tot 6,5 jaar voor medewerkers die aangeven helemaal niet gelukkig te zijn op het werk.

Zijn de Belgische werknemers professioneel gelukkig?

Op de vraag hoe professioneel gelukkig ze zijn, kenden de ondervraagde werknemers zichzelf een gemiddelde score toe van 4,5 op 6. 13% van de respondenten gaf aan niet gelukkig te zijn op het werk, en nog eens 13% gaf aan zeer gelukkig te zijn op het werk. Er is een miniem verschil naargelang van de hiërarchische positie: 91% van de leidinggevenden voelen zich gelukkig op professioneel niveau, tegen 85% van de niet-leidinggevenden.

Hoe kan een werkgever bijdragen aan het professionele geluk van zijn medewerkers?

Een ‘I-deal’ kan een belangrijke hefboom zijn naar een lange en gelukkige carrière. Een ‘I-deal’ is een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer, waarin afspraken gemaakt worden met betrekking tot de manier waarop een functie wordt ingevuld op het vlak van inhoud, voorwaarden, plaats en tijd van het werk. Enerzijds gebeurt dit op basis van de mogelijkheden en verwachtingen van de werknemer en anderzijds rekening houdend met de behoeften en de mogelijkheden van de organisatie. Dit impliceert een wederzijdse sfeer van vertrouwen, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.

Ook de werknemer kan werken aan zijn eigen professionele geluk

Een werknemer kan zelf ook bouwen aan zijn professionele geluk, onder andere door zorg te besteden aan zijn fysieke en mentale inzetbaarheid dankzij gezonde eetgewoonten en voldoende lichaamsbeweging. Daarnaast draagt ook het feit zijn job graag te doen, in staat zijn om zijn competenties correct en ten volle te benutten, en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, bij tot de perceptie van een groter professioneel geluk.

”Onze studie concludeert dat het ervaren van professioneel geluk een belangrijke motor is voor werknemers in de afweging om al dan niet langer aan het werk te blijven”, besluit Frank Vander Sijpe, HR Research Director van HR-dienstverlener Securex.

Iedereen kan de volledige studie aanvragen bij bo.de.ridder@securex.be

 


[1] Securex heeft de gegevens voor deze studie verzameld via een online enquête, die liep van 17 april tot en met 14 mei 2012. 1107 respondenten beantwoordden de volledige enquête, hetgeen neerkomt op een participatiegraad van 58%. De steekproef bestaat voornamelijk uit hoog gekwalificeerde medewerkers. 38% heeft een universitair diploma en 44% heeft een diploma van het hoger onderwijs. Vrouwen zijn iets oververtegenwoordigd  (59% vrouwen tegenover 41% mannen). 38% van de respondenten bekleedt  een leidinggevende functie.

Webdesign Desk02