Bijna 90 procent schoolverlaters vindt binnen het jaar werk

Mensen

Een jaar lang heeft de VDAB onderzoek gedaan naar de Vlaamse schoolverlaters en hun kansen op het vinden van werk. Uit deze cijfers blijkt dat slechts 11,7 procent, 1 op 8, van de Vlamingen die vroegtijdig hun opleiding (zowel middelbaar als hogeschool of universiteit), stopzette na een jaar nog steeds geen werk heeft gevonden.

Tijdens het onderzoek werden 72.128 jongeren ondervraagd, waarvan 51 procent mannen.

Volgens de VDAB is dit resultaat positief, zeker wanneer we refereren naar de economische crisis. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat vrouwelijke schoolverlaters sneller werk vinden. Na één jaar is 10,1 procent van deze vrouwen nog steeds werkloos, terwijl er op dat moment nog 13,2 procent van de mannen werkzoekend zijn.

Een negatief element dat uit dit onderzoek blijkt is het feit dat 1 op de 8 schoolverlaters in Vlaanderen geen diploma van de derde graad middelbare school bezit. En net deze groep ondervindt moeilijkheden bij het vinden van een job.

De grootste probleemgroep echter zijn jongeren met enkel een eerste graad secundair diploma. Maar liefst 38 procent van deze personen vindt na een jaar nog steeds geen werk. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters merkt op dat de meeste jongeren uit deze groep in de centrumsteden wonen. Het gevolg is dat er daar extra middelen zullen worden ingezet om deze groep aan een job te helpen.

Webdesign Desk02