Bestek klaar voor kandidaat-exploitant luchthaven Antwerpen

Freddy Michiels
Luchtvaart
Bestek klaar voor kandidaat-exploitant luchthaven Antwerpen

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, werd het bestek goedgekeurd, dat aan de basis zal liggen voor de exploitatie van de regionale luchthaven Antwerpen. In maart 2010 werd het bedrijf Egis Projects SA uit Guyancourt (Frankrijk) als kandidaat geselecteerd.

De Vlaamse overheid wil, zoals bekend, de exploitatie van de regionale luchthavens in handen geven van private partners. Zij zullen instaan voor  het dagelijks beheer en de commerciële exploitatie. De overheid blijft wel eigenaar van de luchthavens.

Concessie van 25 jaar

De goedkeuring van het bestek vormt een nieuwe stap naar de nieuwe beheersvorm van de luchthaven van Antwerpen. Het bestek beschrijft wat er van de nieuwe exploitant wordt verwacht. De toekomstige exploitant moet een evenwichtige aanpak van de luchthavenontwikkeling nastreven waarbij rekening gehouden wordt met zowel de economische belangen als met de belangen van de omwonenden.

De exploitant zal aan de luchthavenontwikkelingsmaatschappij een concessievergoeding moeten betalen voor het gebruik van de infrastructuur, die eigendom blijft van de overheid. Die vergoeding zal bestaan uit een vast deel voor het gebruik van de infrastructuur en uit een veranderlijk deel, dat zal bestaan uit een percentage op de omzet. De concessie loopt voor een periode van 25 jaar. De exploitant dient ook een businessplan op te stellen waarin de toekomstige activiteiten, de gevolgde strategie, maar ook het bewerkstellingsbeleid op lange termijn beschreven dient te worden. Dit businessplan moet de basis vormen voor een duurzame toekomst van de regionale luchthavens.

Vlaams minister Hilde Crevits: “De overheid blijft verder instaan voor het behoud en de ontwikkeling van de regionale luchthavens. Ik verwacht nu een goed businessplan van de kandidaat-exploitant, want dit zal bepalend zijn voor de toekenning van de exploitatie.”

Offerte kan nu opgemaakt worden

De kandidaat-exploitant (Egis Projects SA) krijgt enkele maanden de tijd om op basis van het bestek een offerte in te dienen voor de exploitatie van de luchthaven. Bij uitbreiding kan de kandidaat-exploitant ook een offerte indienen, in combinatie met de ontwikkeling van de bedrijventerreinen op het luchthavengebied. Op basis van deze offerte zal er verder onderhandeld worden. Van zodra er een akkoord is, zal Vlaams minister Hilde Crevits, een voorstel voorleggen aan  de Vlaamse regering.

De kandidaat-exploitant voor de twee andere regionale luchthavens (Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem) werken momenteel hun offertes uit op basis van de bestekken die werden goedgekeurd op 19 maart jl. Die offertes worden tegen het einde van de zomer verwacht.

Webdesign Desk02