1 op 2 Belgische werknemers vindt job mentaal te belastend te werken tot aan pensioen

Redactie
HR
Pensioen

Bijna 1 op 2 werknemers geeft aan zijn/haar job mentaal te belastend te vinden om te blijven werken tot aan de wettelijke pensioensleeftijd. En bijna 1 op 3 vindt zijn job fysiek te belastend. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Securex die de mentale en fysieke gezondheid van werknemers onderzocht. Uit het onderzoek blijkt verder dat er ook grote verschillen zijn in mentale gezondheid tussen hoger en lager opgeleiden.

Mentale gezondheid is een pijnpunt: vooral laagopgeleiden klagen over hun mentale gezondheid. Slechts 1 op 2 (56%) van de Belgische werknemers vindt dat de mentale belasting van hun werk (bv. stress, werkritme, werkintensiteit) hen toelaat om te blijven werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. 52% van de lager opgeleiden vindt dat de mentale belasting op hun werk hen toelaat om te werken tot aan de wettelijke pensioensleeftijd, terwijl dit 60% is bij de hoger opgeleiden.

Het verschil wordt nog duidelijker wanneer we kijken naar de algemene mentale gezondheid, die omvat de mentale belasting, de emotionele werkomstandigheden, de ingesteldheid van de werknemer, de werk-privébalans, en de emotionele omstandigheden in het privéleven. Dan zien we dat slechts 60% van de lager opgeleiden goed scoren op mentale gezondheid ten opzichte van 77% van de hoger opgeleiden. Ook kaderleden (82%) voelen zich mentaal gezonder dan bedienden (74%) en arbeiders (71%).

 

1 op 3 werknemers vindt zijn werk fysiek te zwaar

Niet alleen de mentale, maar ook de fysieke belasting verhindert de Belg om langer te werken. Terwijl bijna 1 op 2 werknemers zijn job mentaal te belastend vindt, geeft bijna 1 op 3 (30%) werknemers aan zijn job ook fysiek te zwaar te vinden om tot aan de wetteljike pensioensleeftijd te blijven werken. Meer dan 1 op 4 werknemers (28%) geeft bovendien aan dat de fysieke werkomstandigheden (bv. lawaai, licht en temperatuur) het momenteel niet toelaten om te kunnen blijven werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

 

Ook hier schatten lager opgeleiden hun fysieke gezondheidstoestand slechter in dan hoger opgeleiden. Fysieke gezondheid omvat de leefgewoonten, de werkomstandigheden en de fysieke belasting. Slechts 65% van de lager opgeleiden is van mening dat dat de fysieke gezondheid hen toelaat op langere termijn professioneel actief te blijven tegenover 82% van de hoger opgeleiden. De meer uitvoerende en fysiek belastende jobinhoud en werksituaties waarin lager opgeleiden actief zijn, kunnen dit mogelijk verklaren.

 

Dit verschil in mentale én fysieke gezondheid tussen hoger en lager opgeleiden is mogelijk te verklaren door een verschil aan ontwikkelingsmogelijkheden, inspraak in de jobinhoud en werkorganisatie (bv. zelf kunnen regelen van de werkuren). Want meer inspraak, flexibiliteit en vrijheid bevorderen immers een goede sfeer op de werkplaats, en zorgen voor een verhoogde motivatie om te werken. Maar er is ook nood aan sensibiliseringscampagnes over de fysieke en mentale gezondheid (ook in het privéleven), sportactiviteiten (sport met collega’s, sport op het werk, met de fiets naar het werk, …), gezonde middagmalen, gezonde snacks (fruitmand), ergonomische aanpassingen, …

 

 

Webdesign Desk02