CO2logic

Adresgegevens:
Rue d’accolay 15-17
1000
Brussel
Belgium
Antoine Geerinckx
Managing Director
GSM: 
0478 413 007
“Lotus Bakeries heeft 3 jaar terug beslist een actiever te communiceren over het beleid dat ze voert op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast de focus op gezonde producten, de rol in de maatschappij en naar de medewerkers toe, wil Lotus ook inzoemen op “milieu” : het verduurzamen van de supply chain is daar een belangrijk element in. CO2-logic en zijn enthousiasmerende mensen hebben na een nulmeting over 2011, ook 2012 in beeld gebracht en intussen heeft Lotus Bakeries al de stap gezet naar CO2-vrije elektriciteit in zijn 11 fabrieken (België (5), Nederland (3), Frankrijk (2), Zweden (1)). CO2logic werkt nu aan een plan om in de loop van 2014 en 2015 de hele productie binnen Lotus Bakeries CO2-vrij te maken. Kenmerkend hierbij is de manier waarop zij de aanpak van Lotus Bakeries begrijpen en op de juiste manier sparring partner zijn in ons duurzaamheidsverhaal.” Dhr Jan Vanderstichele, Executive Director, Lotus Bakeries
Tweets:
14/01/2018
RT UNFCCC: #Climatechange affects everyone, but it impacts the local communities and indigenous peoples the hardest. Our 2018 adaptation c…
13/01/2018
RT UNEP: In 2017 the U.S. experienced 16 weather & climate disasters, each with losses exceeding $1 billion, totaling approximately $306 b…
13/01/2018
RT WRIClimate: China and France have reaffirmed their commitment to deepen and broaden their cooperation on environmental protection and c…
13/01/2018
RT UNEP: Oceans 🌊 Cover 3/4 of the 🌏's surface Contain 97% of the 🌎’s water Represent 99% of the living space on the 🌍 by volume We need t…
Reducing your climate impact

CO2logic helpt organisaties bij het berekenen, verminderen en compenseren van hun klimaat impact. Dit zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen, minder energiekosten, een verbeterde imago en grotere competitiviteitsvoordeel.

CO2logic is een Belgisch adviesbureau dat onafhankelijk advies verleent i.v.m. klimaatkwesties. CO2logic is gespecialiseerd in de berekening, de vermindering en het compenseren van CO2-uitstoot. Ze helpt organisaties in hun overstap naar een koolstofarme economie met toegevoegde waarde.

CO2logic steunt en ontwikkelt ook klimaatprojecten in ontwikkelingslanden (Burkina Faso, Uganda, Benin, Togo, enz.) met plaatselijke NGO's om de onvermijdbare CO2-voetafdruk van zijn klanten en partners te compenseren. Het "CO2 Neutral" label garandeert dat organisaties die gebruik maken van het label hun verantwoordelijkheid opnemen door hun resterende klimaat impact te compenseren door het steunen van klimaatprojecten: www.co2-neutral-label.org

Vandaag gebruiken talrijke organisaties de diensten van CO2logic om hun invloed op het milieu en hun energiekosten te verminderen en belangrijke competitieve voordelen eruit te halen. Wij geven garanties dat bedrijven werkelijk hun klimaat impact aanpakken aan de hand van kwalitatieve diensten. Bezoek onze website: www.CO2logic.com

See video

Neem contact op met dit bedrijf

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Webdesign Desk02