Havenreglementering gevaarlijke goederen in Antwerpen

Anne Laureyns (Portilog)

Vroegere 'Codex haven van Antwerpen'

Doel

De International Maritime Organisation (IMO) wenst het aantal overtredingen dat wordt vastgesteld bij inspecties van containers met gevaarlijke goederen en de daaruit voortvloeiende risico's zoals brand aan boord, milieucatastrofe, gevaar voor mensenlevens,... in te perken.

Iedereen die betrokken is bij de transportketen is dan ook sinds 1 januari 2010 verplicht een opleiding over de IMDG-code en de havenreglementeringen te volgen.

Doelgroep

De Havenkapiteinsdienst van Antwerpen heeft daarom beslist dat iedereen die met naam genoemd wordt in de aangifte, verplicht de IMDG- als Codexopleiding dient te volgen.
Om te kunnen deelnemen aan de opleiding 'Codex Haven van Antwerpen' moet men in het bezit zijn van:

1. een geldig IMDG-certificaat behaald bij volgende erkende aanbieders:

Portilog: IMDG (zeevervoer van gevaarlijke producten) – 8 uur
DGT: Maritiem vervoer van gevaarlijke goederen:inleiding tot de IMDG-code – 8 uur
LOGOS Jaaropleiding: Avondopleiding Beroepsinstituut:Opleiding IMDG-code gegeven door David Van Pelt of Michel Cayman – 8 uur
KDG Hogeschool: Bachelor Logistiek Management, geslaagd voor het vak 'Gevaarlijke lading in de haven van Antwerpen'. 'Getuigschrift onderwijsactiviteit gevaarlijke lading', uitgereikt door KDG
GC-Advice: IMDG (zeevervoer van gevaarlijke producten) – 8 uur

2. De certificaten mogen maximaal 5 jaar oud zijn. Dit wil zeggen dat u een opfrissingscursus moet hebben gevolgd voor het certificaat vervalt. Is uw certificaat vervallen voor dat u aan de update sessie begint, dan bent u verplicht om opnieuw de basisopleiding te volgen.

Programma

 

Omkaderende wetgeving

– Vlarem
– EU-regelgeving (RL 2002/59)
– Seveso
– Wettelijk statuut van de havenkapiteins
Hoe verhouden deze wetgevingen en de ermee verband houdende bevoegdheden zich t.o.v. de codex voor gevaarlijke goederen

Aangifteplicht

– Opbouw van de aangiften
– Scenario's
– Termijnen en verlengd vertoef
– GG met bijzondere voorwaarden

Voorwaarden voor specifieke locaties of activiteiten

– Containerterminals
– Container Freight Stations
– Fumigatiezones
– VGM-plannen

Praktijkvoorbeelden

– Veelgemaakte fouten
– Overtredingen
– Communicatie met HKD/GG en andere overheden/instanties

Duur

De opleiding bestaat uit 1 sessie op donderdag, van 9.00 tot 17.00 uur en een examen op maandag, van 9.00 tot 11.00.

 

Datum: 
donderdag, mei 17, 2018 - 09:00 - 17:00
Prijs: 
€ 320
Organisator: 
Portilog
Sprekers: 
Kurt Van Passen
Locatie:
Brouwersvliet 33
CEPA
200
Antwerpen
Belgium
Javascript is required to view this map.
Contactgegevens:

Projectmedewerker: Kelly Eelen

kelly.eelen@porti…
+32 3 205 18 88

Webdesign Desk02